Currywurstmuseum Berlin

Currywurstmuseum Berlin 2009, kubix
Planung, techn. Projektleitung
Design: Atelier Markgraph Frankfurt/M
Auftraggeber: Edutainment Int., Berlin
Foto: Mathias Hofmann